Gmina Kudowa-Zdrój

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Kudowa-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 5 grantów na łączną kwotę 47 841,40
LISTA RANKINGOWA DLA NABORU W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ
GMINA KUDOWA-ZDRÓJ
Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 8 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  ok. 67 841,40  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 3 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Kudowa-Zdrój wynosiła:  96 396,13


Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego 
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
 ogłasza nabór uzupełniający w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Kudowa Zdrój
 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 08:00 dnia 16 kwietnia 2021r. do godz. 15:00 dnia 16 maja 2021r.
Pełna treść Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Kudowa-Zdrój
Załącznik nr 1 Kryteria wyboru Grantobiorcy
Załącznik nr 2 Wskaźniki realizacji


WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Kudowa-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 28 grantów na łączną kwotę 456 652,49 zł
LISTA RANKINGOWA DLA NABORU W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

GMINA KUDOWA-ZDRÓJ
Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 29 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  466 652,49   zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Kudowa-Zdrój wynosi: 553 048,62 zł


Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego 
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Kudowa Zdrój
 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 08:00 dnia 19 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 dnia 19 listopada 2020r.

Pełna treść Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Kudowa-Zdrój.
Załącznik nr 1 Kryteria wyboru Grantobiorcy
Załącznik nr 2 Wskaźniki realizacji


PUNKT KONTAKTOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Klubie Seniora, ul. Zdrojowa 27, od 31 sierpnia 2020r. do 13 listopada 2020r. w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 14:00, tel. 74 867 07 64. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

UMOWA Z GRANTOBIORCĄ

DO POBRANIA:

Umowa o powierzenie grantu
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Deklaracja wekslowa
Weksel własny in blanco

WYPŁATA GRANTU

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę grantu (aktualizacja wzoru z dnia 18.05.2021r)

Przykład wypełnienia wniosku o wypłatę grantu


Wniosek o wypłatę grantu
Oświadczenie o rozeznaniu rynku