Gmina Polanica-Zdrój

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Polanica-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 9 grantów na łączną kwotę 120 879,50 zł
LISTA RANKINGOWA DLA NABORU W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ
GMINA POLANICA-ZDRÓJ
Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 13 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 175 579,50  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 2 szt.
Liczba wniosków wycofanych: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Polanica-Zdrój wynosi: 122 241,48


Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego 
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
 ogłasza nabór uzupełniający w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Polanica-Zdrój
 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),
Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 8:00 dnia 16 kwietnia 2021r. do godz. 15:00 dnia 16 maja 2021r.
Pełna treść Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Polanica-Zdrój
Załącznik nr 1 Kryteria wyboru Grantobiorcy
Załącznik nr 2 Wskaźniki realizacji

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Polanica-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 27 grantów na łączną kwotę 401 710,00 zł
LISTA RANKINGOWA DLA NABORU W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ
GMINA POLANICA-ZDRÓJ
Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 29 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  426 347,00 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Polanica-Zdrój wynosi: 523 951,48 zł


Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego 
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Polanica-Zdrój
 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),
Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 8:00 dnia 29 września 2020r. do godz. 15:00 dnia 29 grudnia 2020r.

Pełna treść Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Polanica-Zdrój
Załącznik nr 1 Kryteria wyboru Grantobiorcy
Załącznik nr 2 Wskaźniki realizacji

PUNKT KONTAKTOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLANICA-ZDRÓJ

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Domu Seniora (były budynek Gimnazjum), ul. Zdrojowa 34, w okresie od 29 września 2020r. do 29 grudnia 2020r.  w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 14:00, tel. 74 867 07 64. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

UMOWA Z GRANTOBIORCĄ

DO POBRANIA:

Umowa o powierzenie grantu
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Deklaracja wekslowa
Weksel własny in blanco

WYPŁATA GRANTU

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę grantu (aktualizacja wzoru z dnia 18.05.2021r)

Przykład wypełnienia wniosku o wypłatę grantu


Wniosek o wypłatę grantu
Oświadczenie o rozeznaniu rynku