Jak uzyskać dofinansowanie

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ, W KTÓREJ ZAWARTE SĄ PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE ORAZ KROKI JAKIE NALEŻY PODJĄĆ ABY WNIOSKOWAĆ O DOTACJĘ.PRZYKŁADY WYPEŁNIONEGO FORMULARZA WNIOSKU O GRANT

FORMULARZ NR 1

DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z INDYWIDUALNYM ŹRÓDŁEM CIEPŁA