Gmina Szczytna

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Szczytna dofinansowanie otrzymuje łącznie 23 granty na łączną kwotę 391 638,40 zł
W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.
LISTA RANKINGOWA DLA NABORU PROWADZONE W GMINIE SZCZYTNA

Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 47 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  743 714,65 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 9 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Szczytna wynosi: 403 367,53 zł


Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego
 STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”
 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów
dla obszaru obejmującego teren Gminy Szczytna
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 08:00 dnia 3 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 dnia 3 listopada 2020r.
Pełna treść Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Szczytna
Załącznik nr 1 Kryteria wyboru Grantobiorcy
Załącznik nr 2 Wskaźniki realizacji

PUNKT KONTAKTOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNA

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42  od 3 sierpnia 2020r. do 3 listopada 2020r. w każdą środę oraz w piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00tel. 74 8686 305 wew. 22. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.


UMOWA Z GRANTOBIORCĄ

DO POBRANIA:

Umowa o powierzenie grantu
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Deklaracja wekslowa
Weksel własny in blanco

WYPŁATA GRANTU

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę grantu (aktualizacja wzoru z dnia 18.05.2021r)

Przykład wypełnienia wniosku o wypłatę grantu


Wniosek o wypłatę grantu
Oświadczenie o rozeznaniu rynku