Aktualności

WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w dniu 24.08.2021r. rozstrzygnięty został konkurs uzupełniający w Gminie Polanica-Zdrój. Listę rankingową znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR klikając na Gminę Polanica-Zdrój


WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w dniu 20.08.2021r. rozstrzygnięty został konkurs uzupełniający w Gminie Kudowa-Zdrój. Listę rankingową znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR klikając na Gminę Kudowa-Zdrój


Zakończony nabór uzupełniający dla Gmin: Kudowa-Zdrój i Polanica-Zdrój
Informacja o złożonych wnioskach

Nazwa Gminy

Ilość złożonych wniosków

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania

Gmina Kudowa-Zdrój

8 wniosków

ok. 67 841,40 PLN

Gmina Polanica-Zdrój

13 wniosków

175 579,50 PLN


Wydatki Grantobiorcy muszą być odpowiednio udokumentowane, a dokumenty wystawione na Grantobiorcę. Grantobiorca dołącza do wniosku o wypłatę grantu odpowiednie dokumenty. Informację o tym jak rozliczyć grant znajdziecie Państwo pod adresem http://czystepowietrze.klodzka.pl/dyzury-eksperta/


Informujemy, że wydłużamy termin zakończenia inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Grantobiorcy, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu grantu zobowiązani są zakończyć inwestycje przewidziane we wnioskach o udzielenie grantu do 31 października 2021r. Powyższe oznacza, że do 31 października 2021 r. inwestycje muszą zostać zakończone rzeczowo (musi nastąpić odbiór całego zakresu rzeczowego inwestycji, bez wad itd.) oraz finansowo (poniesione muszą zostać wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne).


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem całej alokacji środków przeznaczonych dla Gminy Kudowa-Zdrój oraz Polanica-Zdrój w dniu 16 kwietnia 2021r. rozpoczął się dla tych gmin nabór uzupełniający. Więcej informacji o naborach oraz pełną treść Ogłoszenia znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR wybierając jedną z gmin.


WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w dniu 9 kwietnia 2021 rozstrzygnięty został konkurs w Gminie Polanica-Zdrój. Listę rankingową znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR klikając na Gminę Polanica-Zdrój


WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w dniu 19 marca 2021r rozstrzygnięty został konkurs w Gminie Kudowa-Zdrój oraz Gminie Duszniki-Zdrój. Listy rankingowe znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR klikając na daną gminę.


Uprzejmie prosimy Grantobiorców, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania na wymianę źródła ciepła o zapoznanie się z treścią umowy o powierzenie grantu, załącznikami do umowy oraz deklaracją wekslową i wekslem in blanco. Wszystkie w/w dokumenty dostępne są pod adresem http://czystepowietrze.klodzka.pl/dyzury-eksperta/


WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w dniu 2 marca 2021r. rozstrzygnięty został konkurs w czterech z siedmiu gmin biorących udział w projekcie: Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Szczytna oraz Gmina Złoty Stok. Listy rankingowe znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR klikając na daną gminę.


Informujemy, że obecnie odbywa się ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie grantów.

Zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego ocena wniosków o udzielenie grantów przeprowadzana jest w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia konkursu. W uzasadnionych przypadkach ocena może zostać wydłużona.

Przewidywane terminy rozstrzygnięcia konkursów zgodnie z zakończonymi naborami:

Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Szczytna, Gmina Złoty Stok – 2 marca 2021r.
Gmina Kudowa-Zdrój – 19 marca 2021r.
Gmina Duszniki-Zdrój – 29 marca 2021r.
Gmina Polanica-Zdrój – 26 kwietnia 2021r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O GRANT

NAZWA GMINY

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

GMINA MIEJSKA KŁODZKO

84 WNIOSKI

ponad 860 tys.

GMINA LEWIN KŁODZKI

49 WNIOSKÓW

623 625,08 zł

GMINA SZCZYTNA

47 WNIOSKÓW

ponad 730 tys.

GMINA ZŁOTY STOK

42 WNIOSKI

558 525,88 zł

GMINA KUDOWA-ZDRÓJ

29 WNIOSKÓW

466 652,49 zł

GMINA DUSZNIKI-ZDRÓJ

68 WNIOSKÓW

661 015,31 zł

GMINA POLANICA-ZDRÓJ

29 WNIOSKÓW

426 347,00 zł


NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE (…) ZAKOŃCZONE

19 LISTOPADA 2020r. został zakończony nabór wniosków o udzielenie grantu w Gminie Kudowa-Zdrój

30 LISTOPADA 2020r. został zakończony nabór wniosków o udzielenie grantu w Gminie Duszniki-Zdrój

29 GRUDNIA 2020r. został zakończony nabór wniosków o udzielenie grantu w Gminie Polanica-Zdrój.


PUNKT KONSULTACYJNY W POLANICY-ZDRÓJ PONOWNIE OTWARTY

Informujemy, że wznawiamy prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Polanica-Zdrój. UWAGA: Zmieniony został adres punktu konsultacji. Obecnie zapraszamy na ul. Zdrojową 34 (budynek byłego Gimnazjum) każdy piątek od godz. od 10:00 do 14:00


ZAKOŃCZENIE NABORU

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godz. 15:00 zakończył się nabór wniosków w ramach projektu Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (…) w czterech gminach: Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Szczytna oraz Gmina Złoty Stok. W Gminie Duszniki-Zdrój nabór został przedłużony. Mieszkańcy Gminy Duszniki-Zdrój mogą nadal składać wnioski do 30 listopada 2020r. do godz. 15:00


Wstrzymano prowadzenie punktu konsultacyjnego w Polanicy-Zdrój

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa od 14 października do odwołania, nie będzie obsługiwany punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Polanica-Zdrój. Wszystkie osoby zainteresowane naborem wniosków prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 867 07 64 lub drogą mailową na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl ; ebocianowska@klodzka.pl.


NABÓR WNIOSKÓW DLA GMINY POLANICA-ZDRÓJ

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków dla Gminy Polanica-Zdrój. Nabór wniosków potrwa do 29 grudnia 2020r. do godz. 15:00. Pełna treść Ogłoszenia o naborze dla Gminy Polanica-Zdrój znajduje się w zakładce NABÓR


Informacja dotycząca wypełnienia wskaźników we wniosku o grant.
We wniosku o grant do wypełniania są trzy wskaźniki rezultatu, które należy uzupełnić zgodnie z posiadanym przez Państwa audytem uproszczonym.
  1. Wskaźnik: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość tego wskaźnika przepisujemy z Uproszczonego audytu energetycznego: Redukcja CO2 po wymianie źródła ciepła
  2. Wskaźnik: Roczny spadek emisji PM10 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM10 przed wymianą pieca – Emisja PM10 po wymianie źródła ciepła = Roczny spadek emisji PM10 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku)
  3. Wskaźnik Roczny spadek emisji PM2,5 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM2,5 przed wymianą pieca – Emisja PM2,5 po wymianie pieca = Roczny spadek emisji PM2,5 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku)

NABÓR WNIOSKÓW DLA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków dla Gminy Kudowa-Zdrój. Nabór wniosków potrwa do 19 listopada 2020r. do godz. 15:00. Pełna treść Ogłoszenia o naborze dla Gminy Kudowa-Zdrój znajduje się w zakładce NABÓR


NABORY WNIOSKÓW ROZPOCZĘTE

Informujemy, że rozpoczęły się nabory wniosków dla Gminy Duszniki-Zdrój, Miejskiej Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Złoty Stok. Nabór wniosków potrwa do 3 listopada 2020r. do godz. 15:00. Pełną treść Ogłoszenia o naborze dla poszczególnych gmin znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR.