Ziemia Kłodzka – czyste powietrze

„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI,

typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Numer Projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/19-00

Całkowita wartość Projektu: 5 460 707,32 PLN

Kwota dofinansowania: 3 759 320,12 PLN

Celem projektu  jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.